تبلیغات
فوری ثبتت
فوری ثبتت

 

نشاني: خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، پلاك 132


صندوق پستي: 1147-13145   /    كد پستي 1314784198

 تلفن روابط عمومی روزنامه : 66966801

تلفکس :66402440 

email: kar.news@yahoo.com

سازمان آگهی های روزنامه کاروکارگر

66961702-66961690

سازمان آگهی های خصوصی ودولتی سراسرکشور:

66414847-66964951-66964958

آگهي‌هاي دولتي تهران : 66469311
چاپ كارگر: 17ـ 66817316 chapkarprint@yahoo.com
توزیع : موسسه نشرگستر امروز نوین-کیلومتر 14 بزرگراه شهید لشکری-جنب شرکت دژپاد-پلاک 148

پایگاه اطلاع رسانی : www.karvakaregar.com

 


نامتان را وارد کنید:
 
آدرس پست الکترونیک:
 
سرویس مورد نظر را انتنخاب کنید:
 
موضوع پیام:
 
پیامتان را وارد کنید: